De hoofdtaken van GGD Amsterdam. Leer hoe je contact kunt opnemen met GGD contact

Hoe ontstond de organisatie GGD Amsterdam

Gemeentelijke medische dienst – een vereniging in Nederland die zich bezighoudt met een breed scala van volksgezondheidsproblemen in Amsterdam ggd amsterdam en andere steden van het koninkrijk ggd contact.

Aanvankelijk waren er twee niveaus voor dergelijke overheidsorganisaties in het land: nationaal en gemeentelijk. Vanaf 1 januari 2014 zijn ze gecombineerd in een enkele structuur, GGD GHOR Nederland. Het heeft 25 kantoren over heel het land, vaak aangeduid als de “witte kolom”. Elk van hen is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van medische zorg in geval van grootschalige ongevallen, catastrofes en crises. Het vervangt niet de politie, de brandweer of de ambulancedienst, aangezien ggd vacature geen nooddienst is. Het heeft tot taak om in het geval van grootschalige rampen één enkele keten van hulp aan slachtoffers te organiseren.

In perioden waarin in het land alles kalm is, organiseert de organisatie, samen met haar partners, de oefeningen, stelt plannen op voor rampenbestrijding, plannen voor incidentbeheer, enzovoort. Daarnaast adviseert ze samen met brandweermensen en de politie gemeenten over preventieve maatregelen.

Wat is de missie van GGD Rotterdam

In Nederland zijn er bijna 400 gemeenten, wiens taak onder meer bestaat uit het versterken van de gezondheidszorg aan de burgers en hun bescherming tegen ziekten en in geval van rampen. Deze taak wordt vervuld door GGD GHOR Nederland. De missie van de organisatie ggd groningen – is de vertegenwoordiging van de belangen van haar leden bij politici, gemeentelijke overheid, verzekeraars, onderwijsinstellingen, media en het publiek.

De organisatie draagt bij aan de oplossing van sociale problemen in verband met jeugd, sociale sfeer en veiligheid. Op dit gebied heeft het als missie het bewaken, beschermen, verbeteren van de volksgezondheid, veiligheid en zorg voor een gezond en vreedzaam leven voor de burgers van Nederland ggd rotterdam. Dit vereist gemeenschappelijkheid en uniformiteit van collectieve actie in het hele land. In haar activiteiten wordt de organisatie geleid door vier kernwaarden: initiatief, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect voor het milieu.

Wat zijn de doelstellingen van GGD Groningen

Het taakgebied van de overheidsorganisatie ggd arnhemis erg divers. De belangrijkste wettelijke taken omvatten:

 • Jeugdgezondheidszorg (inclusief logopedie, de uitvoering van het nationale vaccinatieprogramma);
 • Ondersteuning van de gezondheid op het werk;
 • Gezondheidsonderzoek van de bevolking;
 • Problemen met epidemiologische toestand oplossen;
 • Gezondheidsopvoeding;
 • Psychiatrische overheidszorg;
 • Bestrijding van infectieziekten;
 • Bestrijding van tuberculose;
 • Medische zorgverlening in de regio.

Daarnaast kunnen, indien nodig, de volgende taken in een afzonderlijke gemeente uitgevoerd worden:

 • sociaal-medische raadpleging;
 • vaccinaties voor reizigers;
 • forensisch onderzoek (autopsie, verpleging, trauma beschrijving);
 • gezondheidsscreening;
 • medische opvang van vluchtelingen.

Contact opnemen met de klantenservice GGD contact

De organisatie staat open voor communicatie en is bereid om oproepen van burgers te accepteren via ggd chat en haar vertegenwoordigers kunnen op de volgende wijze gecontacteerd worden:

ggd telefoonnummer

+31 30 252 5060

030 252 3004

e-mail

info@ggdghor.nl

postbus@ggdghor.nl

Facebook ggd amsterdam contact

facebook.com/pg/ggdnederland

Twitter

twitter.com/ggdghornl

pers

06 83 77 59 07

communatie@ggdghor.nl

adres

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

Wat is het uurrooster van de ondersteuningsdienst GGD arnhem

Operators staan klaar om telefonisch ggd bellen van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 17:00 uur de vragen van de bevolking te beantwoorden. Op vrijdag worden oproepen beantwoordt van 09:00 tot 16:30 uur.

Aanvragen via sociale netwerken worden binnen een uur op hetzelfde dag verwerkt.

Welke veelgestelde vragen worden aan de ondersteuningsdienst gesteld

De ondersteuningsdienst staat klaar om u met de volgende problemen te helpen:

 1. Kindermishandeling.
 2. Raadpleging en ondersteuning bij onverwachte gebeurtenissen (overlijden, ongeval).
 3. Alcoholisme.
 4. Raadpleging bij het verstrekken van algemene medische hulp aan immigranten.
 5. Preventie op de lagere school: alcohol, tabak, softdrugs, gezonde voeding, overgewicht, lichaamsbeweging.
 6. Raadpleging en ondersteuning van gemeenten op het gebied van sociale bescherming van de bevolking, het milieu en de gezondheid, de strijd tegen infectieziekten en de volksgezondheid.
 7. Hygiëne-ondersteuning in schoolgebouwen: normen en aanbevelingen, CO2-meting.
 8. Detectie en contact met bronnen van infectieziekten.
 9. Het werk van jeugdcentra.
 10. Het werk van adviesbureaus.
 11. Coördinatie en uitvoering van een nationaal vaccinatieprogramma.
 12. Sociaal, medisch advies aan daklozen.
 13. Controle van dieren.
 14. Polykliniek voor druggebruikers.
 15. Overleg bij echtscheiding, bescherming van de belangen van kinderen bij echtscheiding.
 16. Forensische geneeskunde. Een forensisch arts (politie-arts) ondersteunt de politie en justitie bij het verzamelen van materialen voor het testen van DNA en het implementeren van de Road Traffic Act. Hij behandelt niet de gevallen van natuurlijke dood, maar overweegt meldingen van euthanasie, aanvragen voor begrafenis met vertraging.
 17. Gezondheidspromotie. Raadpleging en ondersteuning van gemeenten, instellingen voor de uitvoering van programma’s voor ziekenzorg en preventie.

De GGD Amsterdam organisatie houdt zich ook bezig met de oplossing van een aantal andere problemen. U kunt ze verduidelijken door contact op te nemen via de opgegeven communicatiekanalen van ggd contact.

0 Comments

Submit a Comment