Nummerinformatiedienst

Belastingdienst Contact, een belangrijk contact!

Het Belastingdienst contact is een belangrijk contactmogelijkheid voor burgers om met deze overheidsdienst in gesprek te gaan. De Nederlandse Belastingdienst is verantwoordelijk voor het innen van diverse soorten belastingen. Ook op het gebied van diverse toeslagen is deze overheidsinstelling het aanspreekpunt voor burgers.

Het is een feit dat belastingen en de werking daarvan veel vragen kunnen oproepen. Het is dan ook aan de overheid om ervoor te zorgen dat er een loket is waar haar burgers terecht kunnen met vragen of opmerkingen. Het klantcontactcentrum van deze dienst is op effectieve wijze ingericht en is een volwaardige afdeling binnen dit overheidsorgaan.

 

Wanneer bellen met dit Belastingdienst Contact?

Contact opnemen met dit Belastingdienst contact kan voor een groot aantal verschillende zaken.

Een aantal van deze zaken zijn:

 • Vragen over de verschillende toeslagen (voorbeeld: huurtoeslag);
 • Vragen over belasting in combinatie met import en export;
 • Vragen over de autobelasting;
 • Vragen met betrekking tot erfbelasting/afhandeling overlijden;
 • Vragen over ondernemen en welke rol de Belastingdienst hierin speelt;
 • Algemene vragen.

Let wel, dit is slechts een opsomming en deze opsomming is zeker niet volledig. Toch geeft dit een goed beeld hoe deze dienst is ingericht (Meer informatie is te vinden op het internet via www.belastingdienst.nl).

Belastingdienst: Telefoon

Om in contact te treden met de Belastingdienst kan men bellen met de Belastingdienst telefoon. De Belasting telefoon is op maandag tot en met donderdag bereikbaar van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds. Op vrijdag is deze bereikbaarheid iets minder uitgebreid en wel van acht uur in de ochtend tot vijf uur ’s middags. Er is geen telefonische bereikbaarheid in de weekenden. Juist omdat er voor veel verschillende belasting aangelegenheden gebeld kan worden is het zaak dat de medewerkers van dit onderdeel van de Nederlandse overheid weten waar zij over praten.

 

Deze kennis is gewaarborgd doordat deze medewerkers regelmatig bijgeschoold worden en op deze manier te allen tijde in staat zijn om de beller correct en vakkundig verder te helpen.

Telefoonnummer Belastingdienst

Het telefoonnummer Belastingdienst dat mensen kunnen bellen is 0800 – 0543. Bij het bellen naar dit nummer adviseert de Belastingdienst om het Burger Servicenummer bij de hand te hebben. Op deze manier kunnen de medewerkers snel de gegevens van de beller erbij pakken en direct starten met de dienstverlening. Omdat het een overheidsdienst betreft is het de medewerkers niet toegestaan om de bellers informatie te verstrekken over de persoonlijke situatie als zij het BSN niet voor handen hebben.

Naast het genoemde nummer zijn er ook nog een aantal andere telefoonnummers die men kan bellen. Dit zijn nummers die gebeld kunnen worden als er vragen zijn over een specifiek onderwerp.

Zo belt men:

 • 0800 – 0749 voor alle vragen over de autobelasting;
 • 0800 – 0143 om in contact te treden met de Douane;
 • 0800 – 235 83 54 voor vragen over onder andere erfbelasting en ander aan overlijden gerelateerde zaken;
 • 0800 – 235 83 52 als er vragen zijn met betrekking tot de digitale omgeving van de Belastingdienst. Dit kunnen vragen zijn over inloggen of vragen over DigiD.

 

Belastingdienst Bellen

De Belastingdienst bellen gebeurt tegenwoordig vaker dan voorheen. De Nederlandse regering heeft deze toename tijdig onderkend en heeft ervoor gezorgd dat de capaciteit van deze dienst hierop is ingericht. Dit heeft tot gevolg dat de beller niet lang in de wacht wordt gezet, maar snel een medewerker aan de lijn krijgt.

De callcenter agenten van de Belastingdienst hebben altijd tot doel om de mensen die bellen in één keer goed te helpen. De gedegen opleiding die zij hebben moeten volgen om dit werk te kunnen doen stelt hen hiertoe in staat. In het geval zij vragen niet zelf kunnen beantwoorden, dan wordt degene die belt direct doorgezet naar de afdeling die de vraag wel kan beantwoorden. Naast telefonisch contact is het ook mogelijk om, op afspraak, een belastingkantoor te bezoeken.

De combinatie van een fysiek bezoekadres en het Belastingdienst contact zorgen ervoor dat de Nederlandse burger met vragen over belastingen altijd bij zijn overheid terecht kan.

WEB-BELASTINGDIENST CONTACT

Het adres van de Belastingdienst Amsterdam is:

Kingsfordweg 1,

1043 GN Amsterdam

1 Comment

 1. w r van der weid

  L.s.,
  Ik wil graag mijn rekening # wijzigen ivm automatische incasso:
  Bij u bekende rek # = NL28INGB05086293

  Nieuwe rek # vanaf heden: NL13TRIO0391027174
  tnv W R van der Weide
  Baroniestraat 9
  1079 PB Amsterdam

  Vriendelijke groet,
  – R van der Weide

Submit a Comment

Please rate Stellar

0 / 3

Your page rank: